Oriau Agor:Mae’r Ysgubor Chwarae – Play Barn – ar agor o 10am i 5pm dydd Mercher i ddydd Sul yn ystod Tymor Ysgolion Powys. Rydym ar agor 7 niwrnod yr wythnos yn ystod gwyliau ysgolion Powys (yn cynnwys dydd Llun Gŵyl y Banc).

Mae’r Ysgubor Chwarae’n ganolfan chwarae meddal dan do, gwobrwyedig ar gyrion Aberhonddu.

Antur, ymarfer corff a chyffro mewn amgylchedd diogel!

Addas i blant hyd at 11 oed. Mae gennym gyfyngiad uchder hefyd – os ydych dros 4’11 yna mae’n flin gennym ond rydych yn rhy hen i’r         Ysgubor Chwarae.

Bydd angen i chi wisgo’ch sanau ar yr offer a gwneud yn siŵr bod oedolyn yn cadw llygad arnoch chi, ond ni fyddwn yn codi tâl arnynt i ddod mewn.

Mae caffi gennym yn gweini diodydd, prydau a byrbrydau blasus.

Mae’r Ysgubor Chwarae ar agor o ddydd Mercher tan ddydd Sul yn ystod y tymor. Mae ar agor 7 niwrnod yr wythnos yn ystod gwyliau ysgol Powys.