Grwpiau

Ysgolion a Grwpiau Meithrin

The Playbarn at Brynich

Os hoffech ddod ag ysgol neu grŵp meithrin i’r Ysgubor Chwarae yna gallwn gynnig amrywiol opsiynau i chi ddewis oddi wrthynt.

  • Dewch i chwarae – 10% gostyngiad o’r gyfradd mynediad arferol

Archebwch i ddod ar ddiwrnod pan rydym ar agor fel arfer.  Chwaraewch am y sesiwn 2 awr arferol a chael cynifer o jygiau o ddŵr ag y mynnwch. Gallwch wneud hyn unrhyw ddiwrnod o ddydd Mercher i ddydd Gwener yn ystod amseroedd tymor Powys.

  • Archebu’r lle i chi’ch hun – 10% gostyngiad o’r gyfradd mynediad arferol

Os ydych eisiau dod â mwy nag 20 plentyn yna mae’n well archebu’r lle i chi’ch hun. Archebwch le ar gyfer dydd Llun neu ddydd Mawrth yn ystod amser tymor Powys a chael sesiwn chwarae 2 awr â digon o jygiau o ddŵr ar gael i chi.

  • Pecyn Taith Natur – £8.50 am bob plentyn

Os byddai’n well gennych dreulio’r diwrnod gyda ni ac ychwanegu elfen awyr agored, yna rydym hefyd yn cynnig opsiwn taith natur. Cewch awr i chwarae gyda chinio bwffe i ddilyn neu frechdanau yn yr Ysgubor Chwarae. Yna byddwn yn mynd allan ar weithgaredd natur. Gallwn deilwra hyn yn ôl oedran y plant. Gall hyn ddigwydd ar ddyddiau Llun neu Fawrth yn ystod y tymor yn unig.

The Playbarn at Brynich

Bwyd

Gallwch ychwanegu bwffe bwyd twym yn cynnwys sglodion, ffa, wafflau, selsig, nygets cyw iâr (neu os byddai’n well gennych, gallwch gael brechdanau ac afal) at unrhyw un o’r pecynnau uchod am  £2.50 yn ychwanegol am bob plentyn.  Nodwch y bydd eich bwyd bob amser yn cael ei weini ar ôl eich sesiwn chwarae, ac ni fydd y plant yn cael dychwelyd i’r offer ar ôl iddynt fwyta.