Aelodaeth

The Playbarn at Brynich

Os ydych chi’n caru dod i chwarae yn yr Ysgubor Chwarae a methu peidio â dod yn ôl, yna beth am arbed peth arian a dod yn aelod?

The Playbarn at Brynich

Mae llawer o wahanol becynnau aelodaeth gennym i ddewis oddi wrthyn nhw. I weld manylion llawn am y prisiau edrychwch ar ein   gwybodaeth ymaelodi. Dyma rai awgrymiadau am ba un i’w ddewis:

  • Os ydych yn dod yn eithaf rheolaidd, ar ddyddiau’r wythnos a phenwythnosau ac eisiau archebu 12 sesiwn ymlaen llaw i arbed peth arian, yna efallai yr hoffech ystyried prynu ‘Opsiwn 1 neu 2’.
  • Os ydych chi’n parhau i fod yn eithaf bach ac am ddod pan fydd y plant mwy yn yr ysgol yna Opsiwn 3 yw’r un i chi.
  • Os ydych chi’n parhau i fod yn eithaf bach ac am ddod pan fydd y plant mwy yn yr ysgol yna Opsiwn 3 yw’r un i chi.