Partïon

Ydych chi eisiau dathlu’ch pen-blwydd gyda’ch ffrindiau i gyd? Yna beth am ddod â nhw i’r Ysgubor Chwarae am barti anhygoel.

Bydd yn costio £8.75 am bob plentyn.  Am y pris hwn, cewch:

  • Ychydig dros awr i chwarae (digon o amser i flino’n lân!)
  • Faint fynnoch chi o sgwas i’w yfed
  • Un ai cinio poeth o selsig, nygets cyw iâr, ffa, wafflau a phob math o bethau blasus fel’na, NEU fwyd oer fel brechdanau a chreision. Caiff bwyd ei weini bob amser ar ôl i’r sesiwn orffen yn yr Ysgubor Chwarae.
  • Hufen Iâ i orffen
  • Os ydych eisiau dod â’ch teisen pen-blwydd eich hun, yna fe allwch.
  • Fe gewch chi hefyd gerdyn ‘Ymweliad Nesaf Am Ddim’ i’w ddefnyddio ar ddiwrnod arall.
  • Gallwch hefyd argraffu’ch gwahoddiadau eich hun.
  • Am £2 yr un yn ychwanegol, gallwch gael bagiau parti ar gyfer eich ffrindiau i gyd

Noder: i blant o dan oedran ysgol pris ‘Parti Plant Bach’ yw £6.00 am bob plentyn

Lawrlwytho ein ffurflenni archebu lle a gwahoddiadau