Prisiau ac Amseroedd

Oriau Agor: Mae’r Ysgubor Chwarae – Play Barn – ar agor o 10am i 5pm dydd Mercher i ddydd Sul yn ystod Tymor Ysgolion Powys. Rydym ar agor 7 niwrnod yr wythnos yn ystod gwyliau ysgolion Powys (yn cynnwys dydd Llun Gŵyl y Banc).

Rhieni / Gwarcheidwad i oruchwylio plant ar bob adeg.

Oedolio AM DDIM
Hyd at 12 Mis AM DDIM
1 – 3 mlwydd oed £4.00
4 -11 mlwydd oed £5.30

Sesiwn Rieni a Phlant Bach
Dyddiau’r wythnos. 10am – 3pm yn ystod tymor Powys ar gyfer plant 1-3 mlwydd oed yn unig. £3.30

Beth am fanteisio ar arbed arian a chael Aelodaeth o’r Ysgubor Chwarae?

Ffôn 01874 623480 i archebu lle ac ymholiadau